Lamello
Verbindungstechnik
Lamello

Gegevensbeschermingsverklaring

Uw privacy en de bescherming van uw gegevens zijn belangrijk voor ons, Lamello AG en haar dochterondernemingen (hierna Lamello, ons of wij). Deze gegevensbeschermingsverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken, wie toegang heeft tot de gegevens, hoe lang wij de gegevens opslaan en hoe u uw rechten met betrekking tot uw gegevens kunt doen gelden. Daarbij houden we ons aan de Zwitserse en Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.


Persoonsgegevens hebben betrekking op alle informatie met betrekking tot een specifieke of identificeerbare persoon.


Deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens is uitsluitend van toepassing op persoonsgegevens die online worden verzameld door Lamello of een van haar dochterondernemingen, of via de websites van Lamello, per e-mail of andere online-instrumenten en -toepassingen. Daarnaast kunnen andere gegevensbeschermingsverklaringen specifieke kwesties regelen.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

Voor de meeste van onze diensten is geen registratie vereist, d.w.z. dat u onze website kunt bezoeken zonder uw persoonsgegevens in te vullen. Om van sommige diensten gebruik te kunnen maken, hebben we ze echter nodig. Welke persoonsgegevens over u worden verzameld, hangt af van uw relatie met Lamello en de gebruikte service. Voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van ons legitiem belang, voor de nakoming van een wettelijke verplichting of voor de nakoming van een overeenkomst, of voor zover u akkoord bent gegaan met het gebruik daarvan, omvatten deze onder meer:

 • Uw gegevens van het contactformulier (contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail) voor de afhandeling van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen;
 • Uw e-mailadres voor het verzenden van onze nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, mits u zich daarvoor registreert en uw toestemming geeft, evenals informatie (titel, achternaam, voornaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, branche), die ons in staat stelt om te verifiëren dat u de eigenaar bent van dit e-mailadres. U kunt uw toestemming voor het opslaan en gebruiken van uw gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief.
 • Persoonsgegevens die u in het kader van een sollicitatie in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail of een webformulier op onze website, aan Lamello verstrekt ten behoeve van de afhandeling van de sollicitatieprocedure.
 • De logbestanden van uw server, die automatisch door uw browser (browsertype en browserversie; gebruikt besturingssysteem; verwijzer-URL; hostnaam van de toegangscomputer; tijdstip van het serververzoek) naar ons worden verzonden om de toegangsstatistieken voor een soepele werking van het systeem te waarborgen.
 • Voor zover wettelijk toegestaan, verzamelen wij ook persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen, zoals de media en het internet, bijvoorbeeld in het kader van een promotie-, beurs- of marketingactiviteit, of ontvangen wij bepaalde gegevens, in het bijzonder contactgegevens van derden, bijvoorbeeld van adresdealers.
Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die in het bijzonder in deze gegevensbeschermingsverklaring zijn vermeld:

 • Om u van onze diensten te voorzien en uw vragen te beantwoorden;
 • Voor klantenwerving en marktonderzoek; 
 • Om u onze nieuwsbrief te sturen als u een van onze klanten bent of uw toestemming hebt gegeven;
 • De verwerking van de gegevens die noodzakelijk is om een contract met u op te stellen;
 • De verwerking van de gegevens die noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • Het doen gelden van rechtsvorderingen en verweermiddelen in verband met juridische geschillen en officiële procedures;
 • Het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten en ander wangedrag, zoals interne onderzoeken en gegevensanalyses ter bestrijding van fraude;
 • Om onze werking te verzekeren, in het bijzonder onze IT, onze websites en andere platformen; In verband met de aan- en verkoop van bedrijfsonderdelen, vennootschappen of onderdelen van vennootschappen en andere zakelijke transacties en de daarmee samenhangende overdracht van persoonsgegevens;
 • Voor het overige voor zover wettelijk toegestaan en voorgeschreven of ter ondersteuning van een civiel of strafrechtelijk onderzoek;
 • Om onze producten en diensten te verbeteren. Voor dit doel maken we de verzamelde gegevens anoniem voor statistische doeleinden.

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verwerken, bijvoorbeeld bij het registreren voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor het uitvoeren van verificatie in verband met uw aanvraag, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, maar dit heeft geen effect op gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden.

Sollicitatieprocedure

Lamello verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook via elektronische weg gebeuren. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant ons de bijbehorende sollicitatieformulieren bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier dat zich op de website bevindt, opstuurt. Indien Lamello met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de afwikkeling van het dienstverband met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Indien er tussen Lamello en de sollicitant geen arbeidsovereenkomst wordt gesloten, dan worden de sollicitatieformulieren na bekendmaking van het afwijzingsbesluit verwijderd.

Cookies, tracking en andere technologieën in verband met het gebruik van onze website

Wij maken gebruik van cookies - kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u onze websites bezoekt - en soortgelijke technologieën, bijvoorbeeld webanalyseservices, zoals Google Analytics. Cookies stellen ons in staat om informatie op te slaan zoals uw domeinnaam, uw internetprovider, uw besturingssysteem, datum en tijd van toegang, de pagina's die u bezoekt of het type zoekopdracht dat u uitvoert. We verzamelen deze informatie onder andere voor systeembeheer en om verzamelde informatie te delen met filialen, zakenpartners en/of leveranciers die namens ons analyses van websites en toepassingen en beoordelingen van de prestaties van sites uitvoeren.


Wij kunnen deze informatie gebruiken om uw voorkeuren en instellingen op te slaan, de inhoud van onze websites en toepassingen te verbeteren, u in staat te stellen zich voor onze websiteapplicaties te registreren, geaggregeerde statistieken samen te stellen om het gebruik van onze website door bezoekers of websiteactiviteiten te evalueren of ze intern en voor marktonderzoeksdoeleinden te gebruiken.

De soorten cookies die we gebruiken:

Sessiecookies
Tijdens de registratie zijn zogenaamde sessiecookies vereist, omdat deze gegevens nodig zijn voor de gebruikersvriendelijkheid tijdens de authenticatie en voor het controleren van de toegang tot verschillende delen van onze portal. Deze cookies worden gebruikt voor de duur van uw bezoek aan onze website en worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt gedeactiveerd.

Permanente cookies
Permanente cookies blijven lang op uw apparaat opgeslagen en worden door onze website gebruikt om gebruiksinstellingen en andere informatie voor een bepaalde tijd op te slaan en om uw apparaat bij uw terugkeer te herkennen.

Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Google Analytics maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om het gebruiksgedrag van websitebezoekers te analyseren en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van websites en internet. De verzamelde informatie over uw websitegebruik, met inbegrip van uw verkorte IP-adres, wordt verzonden naar Google Analytics en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, statistische rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens door Google zoals beschreven in deze verklaring. U kunt ook Google Analytics uitschakelen (zie hieronder voor meer informatie).


We maken ook gebruik van Google Maps, een andere service van Google. Google Maps stelt ons in staat om interactieve kaarten aan te bieden op deze website. Google Maps maakt ook gebruik van Google Analytics, cookies en geanonimiseerde IP-adressen.


Google zet zich in om te zorgen voor een adequaat niveau van privacy voor persoonlijke informatie. Meer informatie in deze context kan gevonden worden in de Gegevensbeschermingsverklaring van Google alsook in de Google Analytics-voorwaarden en in de Google Maps-voorwaarden. Google biedt ook een gratis browserextensie aan om Google Analytics uit te schakelen.

Gebruik van Mailchimp-plug-ins

Op onze pagina's staan ook plug-ins van Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308. VS, geïntegreerd. De Mailchimp-plug-ins zijn inbegrepen in het contactformulier/nieuwsbriefformulier. Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Mailchimp zet zich in om te zorgen voor een adequaat niveau van privacy voor persoonlijke informatie. Meer informatie in deze context kan gevonden worden in de Gegevensbeschermingsverklaring van Mailchimp onder mailchimp.com/legal/privacy/.

Zo kunt u cookies beheren en uitschakelen:

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat deze u informeert zodra er cookies worden ingesteld. Houd er rekening mee dat in geval van deactivering mogelijk niet alle functionaliteiten van deze website beschikbaar zijn.


U kunt het gebruik van deze cookies permanent uitschakelen door op de volgende link te klikken en de meegeleverde plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. U kunt ook de website www.aboutcookies.org bezoeken, waar informatie te vinden is over het uitschakelen van cookies in verschillende bureaubladbrowsers.

Gegevensoverdracht en -verzending in het buitenland

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten en om de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven doeleinden te verwezenlijken, geven wij ook persoonsgegevens door aan derden, voor zover dit noodzakelijk is om de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven doeleinden te verwezenlijken. Onder derden vallen in het bijzonder:

 • Onze dochterondernemingen;
 • Serviceproviders die namens ons persoonsgegevens verwerken, zoals MailChimp voor de administratie van onze nieuwsbrief of andere IT-providers;
 • Leveranciers, onderaannemers of andere zakelijke partners en klanten;
 • Binnenlandse en buitenlandse autoriteiten, officiële instanties of rechtbanken;

Houd er rekening mee dat de hierboven vermelde dochterondernemingen en de autoriteiten, klanten, dienstverleners en leveranciers aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken zich mogelijk buiten uw eigen land bevinden, inclusief de Verenigde Staten, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan afwijken van die in uw land. In dergelijke gevallen zullen we ervoor zorgen dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen door gebruik te maken van de juiste juridische mechanismen, bijvoorbeeld modelcontractbepalingen van de EU.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde doelen te bereiken, tenzij de wet een langere of kortere bewaartermijn voorschrijft of toestaat.

Beveiliging van gegevens

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en misbruik, nemen wij de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, waaronder toegangscontroles en autorisaties, instructies, wachtwoordbeveiliging, versleuteling van gegevensdragers en gegevenstransmissie, regelmatige beveiligingsbeoordelingen...

Uw rechten

In het kader van de op u toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht om te allen tijde informatie op te vragen over uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking. U kunt ook het recht hebben om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u in de EU woont, hebt u onder bepaalde voorwaarden ook het recht om bepaalde persoonsgegevens voor doorgifte aan een andere instantie af te staan (zogenaamde gegevensportabiliteit) en een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. Voor zover wij uw e-mailadres gebruiken voor de verzending van nieuwsbrieven, bieden wij u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verzending van verdere nieuwsbrieven in elke e-mail. Houd er rekening mee dat de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking niet wordt beïnvloed door de intrekking.  We behouden ons ook het recht voor om de wettelijke beperkingen af te dwingen, bijvoorbeeld als we verplicht zijn om bepaalde gegevens op te slaan of te verwerken, er een hoger belang bij hebben of de gegevens nodig hebben voor het indienen van claims.
Om uw rechten uit te oefenen, neem contact met ons op zoals beschreven in de "Contact"-sectie hieronder.

Wijzigingen

Op deze privacyverklaring is de actuele versie van toepassing die op onze website is gepubliceerd. Wij behouden ons het recht voor de gegevensbeschermingsverklaring tijdig en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken om de gegevensbescherming te verbeteren en/of aan te passen aan wijzigingen in de officiële praktijk of de jurisprudentie.

Contact

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt met betrekking tot deze Gegevensbeschermingsverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de Verantwoordelijke via onderstaand contactadres of stuur een e-mail naar onze gegevensbeschermingsverantwoordelijke via datenschutz@lamello.com.

Verantwoordelijke instantie en vertegenwoordigers in de EU

Verantwoordelijke instantie in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG):


Lamello AG
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf
datenschutzlamello.com

Onze vertegenwoordiger in de EU overeenkomstig artikel 27 AVG:

Lamello Services GmbH
Gewerbestrasse 3
DE-79618 Grenzach-Wyhlen